Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 21.05.2020
С предмет
"Привеждане в пълна функционалност на системата (функционални тестове, проверка и ремонт) и извънгаранционно пълно сервизно обслужване на мобилна рентгенова система за проверка на транспортни средства и контейнери ZBV 455 (на шаси Мерцедес), произведена от American Science and Engineering – AS&E"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
21.05.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-144666 от 21.05.2020 г.