Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 25.01.2022
С предмет
„Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници”


Номер в АМ: 00334-2017-0023


Документи, свързани с процедурата
25.01.2022 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1, рег. № 32-26604/25.01.2022 г.

 
25.01.2022 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3, рег. № 32-26614/25.01.2022 г.

 
25.01.2022 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 7, рег. № 32-26606/25.01.2022 г.