Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 04.12.2023
С предмет
„Осигуряване на самолетни билети, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации и екскурзоводски услуги“


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
04.12.2023 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-657523 от 04.12.2023 г.