Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 05.07.2021
С предмет
„Доставка на леки пътнически автомобили тип ван и автобуси”


Номер в АМ:

Обявление за приключване на договорДокументи, свързани с процедурата
02.12.2022 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор, 

 
12.06.2023 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-219630/12.06.2023 г. за приключване на договор по ОП 3