Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 02.07.2019
С предмет
„Доставка, изграждане и поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код, откриване и предотвратяване на пробиви в инфраструктурата на Агенция „Митници"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
02.07.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка рег. № 32-192470 от 02.07.2019 г.