Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 03.08.2023
С предмет
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Търговище"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
03.08.2023 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-502363 от 03.08.2023 г.