Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 04.01.2019
С предмет
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет : „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Агенция „Митници" по Рамково споразумение СПОР - 11/05.06.2017 г.


Номер в АМ: 1/МП

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
04.01.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-376833 от 28.12.2018 г., към Договор с Рег. № 32-222344 от 10.08.2017 г.

 
10.06.2019 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-164429/05.06.2019 г. за изменение на поръчката през нейния срок на изпълнение

 
10.06.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение, рег. № 32-159413/31.05.2019 г., към договор, рег. № 32-222344/10.08.2017 г.

 
06.02.2020 Обявление приключил договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, рег. № 32-41625/06.02.2020 г.