Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 04.02.2019
С предмет
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"


Номер в АМ: Р-397

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
04.02.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-34272 от 01.02.2019 г., към Договор с Рег. № 32-300325 от 27.10.2017 г.

 
06.10.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-288357 от 02.10.2020 г. към договор с рег. № 32-274946/04.10.2017 г. (Обособена позиция № 17)

 
02.11.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-318577 от 30.10.2020 г. към договор с рег. № 32-296662/25.10.2017 г. (Обособена позиция № 15)

 
30.11.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-349534 от 27.11.2020 г. към договор № 32-277923/06.10.2017 г. (Обособена позиция № 11)

 
30.11.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-349531 от 27.11.2020 г. към договор № 32-277914/06.10.2017 г. (Обособена позиция № 12)

 
30.11.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-349532 от 27.11.2020 г. към договор № 32-277895/06.10.2017 г. (Обособена позиция № 13)

 
02.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-354746 от 02.12.2020 г.

 
02.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-354714 от 02.12.2020 г.

 
02.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-354730 от 02.12.2020 г.

 
02.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-354712 от 02.12.2020 г.

 
02.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-354764 от 02.12.2020 г.

 
02.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-354707 от 02.12.2020 г.

 
30.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-384865 от 30.12.2020 г.

 
07.01.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-5647 от 07.01.2021 г.

 
09.02.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-45147 от 09.02.2021 г.

 
10.02.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-46785 от 10.02.2021 г.

 
25.02.2021 Документи към процедура

Обявление за изменение или допълнителна информация с рег. № 32-65885 от 25.02.2021 г. на обявление за приключване на договор № 32-354746/02.12.2020 г.

 
25.02.2021 Документи към процедура

Обявление за изменение или за допълнителна информация с рег. № 32-65866 от 25.02.2021 г. на обявление за приключване на договор 32-354707/02.12.2020 г.

 
08.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-296554/25.10.2017 г.

 
07.04.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-112325/07.04.2021 г. 

 
12.05.2021 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-146456 от 11.05.2021 г. към договор № 32-297425/25.10.2017 г. 

 
10.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 11, рег. 32-183249/10.06.2021 г.

 
10.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 12, рег. № 32- 183259/10.06.2021 г.

 
10.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 13, рег. № 32-183243/10.06.2021 г.

 
22.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-197586 от 22.06.2021 г. (Обособена позиция № 5)

 
22.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-197271 от 22.06.2021 г. (Обособена позиция № 17)

 
28.06.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-204405 от 28.06.2021 г. (по Обособена позиция № 15)