Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 13.02.2019
С предмет
"Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на обекти на Агенция "Митници"


Номер в АМ: Р-492

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес : https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2015Документи, свързани с процедурата
13.02.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег.№ 32-41400 от 08.02.2019 г., към договор с Рег. № 32-36578 от 10.02.2016 г.

 
18.03.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение към Договор 32-41803 /15.02.2016г.

 
01.04.2019 Документи към процедура

Обявление за изменение на Договор № 41803/15.02.2016 г.

 
01.04.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение към Договор № 49671/23.02.2016 г.

 
01.04.2019 Документи към процедура

Обявление за изменение на Договор № 49671/23.02.2016 г.

 
17.07.2019 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-208925 от 17.07.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
21.11.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение № 32-314224 от 31.10.2019 г. към Договор № 32-41803 от 15.02.2016 г

 
21.11.2019 Документи към процедура

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение № 32-332811 от 19.11.2019 г

 
21.11.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение № 32-314231 от 31.10.2019 г. към Договор № 32-49671 от 23.02.2016 г.

 
21.11.2019 Документи към процедура

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение № 32-332817 от 19.11.2019 г.

 
06.04.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-82723 от 13.03.2020 г. към Договор с рег. № 32-41803 от 15.02.2016 г.

 
06.04.2020 Документи към процедура

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение № 32-101430 от 02.04.2020 г.

 
22.05.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-145776 от 22.05.2020 г. по Обособена позиция № 1

 
22.05.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-145819 от 22.05.2020 г. по Обособена позиция № 2