Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 05.06.2019
С предмет
"Доставка на хранителни продукти"


Номер в АМ: Р-725

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на следния адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
05.06.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 32-162133 от 04.06.2019 г. към Договор № 32-345623 от 07.12.2017 г. по Обособена позиция № 2 с предмет: "Доставка на варива, пакетирани и консервирани храни"

 
20.09.2019 Обявление

Обявление № 32-273160/20.09.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
07.01.2020 Документи към процедура

Обявление № 32-4854 от 07.01.2020 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
07.01.2020 Документи към процедура

Обявление № 32-4842 от 07.01.2020 г. за приключване на договор за обществена поръчка