Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
00334-2017-0048
Публикувана на: 14.08.2023
С предмет
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Складова база, Пловдив, ул. „Рогошко шосе" № 24"


Номер в АМ: Р-829


Документи, свързани с процедурата
14.08.2023 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-515105/14.08.2023 г. за приключване на договор за обществена поръчка