Консултационен модул ТАРИК

Обща информация за ТАРИК и указания за работа с консултационните модули ТАРИК на ЕС и ТАРИК на България.

Обща информация за ТАРИК и указания за работа с консултационните модули ТАРИК на ЕС и ТАРИК на България.

От датата на присъединяване към Европейския съюз, България възприе и прилага изцяло Общата търговска политика на ЕС по отношение вноса от трети страни, в това число Общата митническа тарифа и преференциалните търговски споразумения на ЕС, както и прилаганите антидъмпингови и защитни мерки.


Справка за прилаганите по вноса и износа мерки могат да бъдат направени в базата данни ТАРИК на ЕС (TARIC - Tarif Intégré de la Communauté), която е достъпна чрез страницата на Европейската Комисия в Интернет ТУК.


Търсенето се осъществява по два начина:


•    чрез кода на стоката по ТАРИК или
•    чрез описание на стоката.


Законовото основание за ТАРИК се съдържа в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Официален вестник на ЕC L 256/1987, със съответните изменения).


ТАРИК се обновява ежедневно чрез трансмисия на данни от ГД “Данъци и митнически съюз” към държавите членки. По този начин се гарантира незабавна и коректна информация, която се интегрира в националните митнически информационни системи.


ТАРИК на ЕС не съдържа информация относно прилаганите на национално ниво от държавите членки други държавни вземания като ДДС, акцизи и такси.


•    Примери за интерпретиране на информацията, съдържаща се в ТАРИК на английски език може да видите ТУК.          
•    Консултационен модул ТАРИК на ЕС може да видите ТУК.          
•    Консултационен модул ТАРИК на България може да видите ТУК.