Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (01.12.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.         

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 30.11.2023 г. до 8.00 часа на 01.12.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

3152

1461

1691

Лесово

1588

812

776

Калотина

1574

781

793

Кулата

2393

1193

1200

Дунав мост - Русе

2811

1277

1534

Дунав мост - Видин

720

412

308

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

 

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.