Обработени товарни превозни средства (03.12.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 02.12.2021 г. до 8.00 часа на 03.12.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2771

1332

1439

Лесово

1091

755

336

Калотина

1168

606

562

Кулата

2246

1190

1056

Дунав мост - Русе

2856

1180

1676

Дунав мост - Видин

767

427

340

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.