54 задържания на пестициди осъществиха служители на Агенция „Митници“ в рамките на операция Silver Axe IV

550 тона нелегални препарати за растителна защита задържаха участващите страни, под ръководството на Европол и ОЛАФ


Агенция „Митници“ взе участие в четвъртата операция Silver Axe, която имаше за цел да пресече опитите за трафик и препакетиране на нелегални или фалшиви пестициди. За периода на провеждане на операцията през март и април 2019 г. българските митнически служители са предотвратили 54 случая на трафик на нелегални препарати за растителна защита с общо количество 695,6 л и 75,6 кг.
В 41 случая задържанията са осъществени съгласно правомощията на митническите органи по мерките за надзор на пазара, т.е.  пестицидите са декларирани пред митническите власти, но са иззети самостоятелно от Агенция „Митници“ или съвместно с БАБХ, тъй като нямат разрешение за употреба на територията на страната. В 13 случая задържанията на пестициди са осъществени като предмет на митническо нарушение – контрабанда, т.е. препаратите за растителна защита са били укрити и е направен опит да бъдат пренесени нелегално през границата. Болшинството от задържанията са осъществени на турско-българската граница.
Операция Silver Axe IV, координирана от Европол и с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), доведе до задържането на 550 тона нелегални или фалшиви пестициди. Това количество е достатъчно за обработката на площ от 50 000   kм² - колкото е територията на държава като Естония. Многобройни полицейски и митнически служители  и служби за растителна защита от 29 страни взеха участие в операцията(*).
Генералният директор на ОЛАФ Виле Итала отбеляза по повод операцията, че Европол и ОЛАФ са оказали жизненоважна подкрепа и са подпомогнали с експертиза държавите членки, участващи в операцията. „С наша помощ полицейските и митническите органи, както и службите за растителна защита бяха в по-добра позиция да посрещнат сложните предизвикателства, поставени от търговията с незаконни и фалшиви пестициди“.  
Пестицидите се пренасят незаконно от престъпни мрежи в сложни контрабандни операции, които често се разпростират през границите.
„Много е трудно за отделен орган да противодейства на контрабандистите. ОЛАФ носи добавена стойност като осигурява на нашите оперативни партньори ключова информация за движението на контрабандираните стоки в целия  ЕС“, обясни Итала и обобщи, че „контрабандата с пестициди представлява заплаха за околната среда, селскостопанския сектор и оттам  - за здравето и безопасността на потребителите.“
По време на оперативната фаза с помощта на ОЛАФ са селектирани и проследени 120 рискови пратки с пестициди, идващи от трети страни, основно от Китай, които са били или декларирани като транзитиращи в ЕС, или декларирани за износ от ЕС за трета страна – Русия, Украйна, Молдова, Турция.  Като част от операцията бяха извършени и проверки на основни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и в съоръженията за производство и преопаковане в участващите страни.


(*) Участващите държави са Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър,Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Украйна, Обединеното кралство.  Участие в операцията вземат и Генералната дирекция на Европейската комисия за здравеопазване и безопасност на храните -DG SANTE, ОЛАФ, ИНТЕРПОЛ и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на Обединените нации.


Предистория :
Прессъобщението на ОЛАФ за операцията  Silver Axe IV вижте тук: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/26-06-2019/550-tons-illegal-pesticides-seized-olafs-help_en
Операция Silver Axe вече е в своята четвърта година, и е довела до задържания на общо 1222 тона незаконни и фалшиви пестициди. За повече информация, моля вижте предишното прессъобщение на ОЛАФ  по тази тема: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/11-07-2018/olaf-helps-seize-360-tons-illegal-or-counterfeit-pesticides-operation_en.
От ОЛАФ напомнят също така, че търговията с фалшиви продукти води до огромни незаконни печалби и значителни загуби на данъчни приходи за ЕС и неговите държави членки. Контрабандата с  фалшиви продукти вреди на европейската икономика, ощетява законните търговски дейности и потиска иновацията, поставяйки много работни места в Европа в риск. Фалшифицирането също поставя сериозни рискове пред околната среда, здравеопазването и безопасността.
ОЛАФ е компетентна да провежда разследвания, свързани с контрабандата на фалшиви стоки, като по този начин защитава ЕС и неговите държави членки от загуби на митнически и данъчни приходи. ОЛАФ по-конкретно се фокусира върху контрабандата с потенциално опасни продукти.   

 

снимка: архив