Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (05.12.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 04.12.2023 г. до 8.00 часа на 05.12.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

3119

1421

1698

Лесово

1295

775

520

Калотина

1573

821

752

Кулата

2247

908

1339

Дунав мост - Русе

3067

1364

1703

Дунав мост - Видин

585

233

352

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5 т.