Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (06.12.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 05.12.2023 г. до 8.00 часа на 06.12.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

3203

1546

1657

Лесово

1408

743

665

Калотина

1553

749

804

Кулата

2471

1164

1307

Дунав мост - Русе

3218

1519

1699

Дунав мост - Видин

552

263

289

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.