Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

На 7 юли 2024 г. се навършват 145 години от учредяването на българските митници

На 7 юли българската митническа администрация чества професионалния си празник. На този ден преди 145 години са създадени първите митници след Освобождението на България. 

С Указ №2 на княз Александър I Батенберг на 7 юли 1879 г. са учредени митниците и митарствените пунктове на Княжество България. В указа е записано, че основната задача на новосъздадената институция е „да се запазят интересите на Княжеството”. Този управленски акт се случва веднага след назначаването на първото българско следосвобожденско правителство с Указ №1 от 5 юли.

След Освобождението в митниците работят редица именити българи, сред които са Захари Стоянов, Никола Обретенов и други. През първите си години митническата администрация преминава множество трансформации, свързани с промяна на границите, утвърждаване на правила, формиране на нови логистични маршрути и на административен капацитет. Последващите промени в митниците следват историческите периоди в изграждането на съвременна България и дават отражение върху структурата и организацията на работа. 

„През годините българската митническа администрация е преминала през много исторически промени - от първия Закон за митниците до наши дни, когато сме част от Митническия съюз на ЕС. Но мисията на митническата администрация е неизменна и ще остане такава – да защитава интересите на държавата, обществото и икономиката на България и на ЕС. В периоди на трансформации тази мисия е още по-отговорна, защото дейността на приходните администрации е определяща за финансовата стабилност и за просперитета на държавата. 
Вярвам във високия професионализъм на българската митническа администрация и съм убеден, че Агенция „Митници“ ще се справи с новите цели и предизвикателства.  
Благодаря на всеки от Вас, който с енергия и компетентност изпълнява своите задачи!“ се казва в поздравлението до служителите от директора на Агенция „Митници“ Георги Димов.

Датата 7 юли остава в институционалната памет на българската митническа администрация. С решение №685/10.09.2015 г. на Министерски съвет този ден се отбелязва като официален професионален празник на митническия служител в България.

Повече за историята на митниците можете да прочетете в рубриката За нас  – История на митниците

  • 1
  • 2