Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Агенция „Митници“: Забраната за влизане на автомобили с руска регистрация важи и при транзитно преминаване през страната

Агенция „Митници“ публикува информация във връзка със забраната* от ЕС за въвеждане на автомобили с руска регистрация през границите на Евросъюза. Ограниченията се прилагат съвместно от органите на Агенция „Митници“ и ГД „Гранична полиция“ към МВР, след като двете институции започнаха работа по механизма веднага след публикуването на допълнителните насоки за забраната от страна на ЕС на 12.09.2023 г.

Забраната обхваща не само декларирането за допускане за свободно обращение или за специален режим, напр. временен внос, а се прилага още при въвеждане на стоките на митническата територия на Съюза и представянето им пред митническите органи - каквото по същество е влизането на автомобили с руска регистрация на територията на България. Не се допуска и транзитно преминаване на такива автомобили през страната.

Забраната важи за пътнически и други автомобили с руски регистрационни табели, предназначени за транспорт на до 10 души, включително лични. 

Изключения от забраната са възможни на основание чл. 3и, параграф 3а от Регламент (ЕС) № 833/2014, но единствено за купени в Русия автомобили, нужни за дипломатическите и консулските представителства на Съюза и на държавите членки. Това включва делегации, посолства и мисии, както и граждани на държавите членки и най-близките членове на техните семейства.

Автомобилите с руска регистрация, които в момента се намират на територията на Съюза, но не попадат в случаите на изключения, следва да напуснат не по-късно от шест месеца от първоначалното им въвеждане или в срока на разрешения им временен внос, като няма да имат възможност да влязат отново или да получат разрешение за удължаване на временния внос.

Анализите на трафика през българските ГКПП от 12.09.2023 г. насам показват малък брой случаи, предимно на транзитно преминаване през страната, на автомобили с руска регистрация. 

 

Подробните указания, чието прилагане започва незабавно, са публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“ в секция Ограничителни мерки на ЕС     под заглавие: Информация във връзка с прилагане на санкционното законодателство спрямо Русия, и по-конкретно на въведената забрана с чл. 3и, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 за пътнически автомобили с произход/изнесени от Русия

 

*Забраната е във връзка с чл. 3и от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и редакцията от 12.09.2023 г. на допълнителните насоки на Европейската комисия по прилагането на мерките.