Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (10.02.2024)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 09.02.2024 г. до 8.00 часа на 10.02.2024 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2752

1422

1330

Лесово

1287

734

553

Калотина

1432

663

769

Кулата

1654

1173

481

Дунав мост - Русе

2398

987

1411

Дунав мост - Видин

621

343

278

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

 

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.