Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Министърът на финансите Людмила Петкова представи пред ръководния състав на Агенция „Митници“ новия директор Георги Димов

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова представи пред ръководния състав на Агенция „Митници“ новия директор  Георги Димов.

„Основните задачи пред Агенция „Митници“ са повишаване на събираемостта на приходите и плавен преход по вливането на двете приходни агенции в една структура“, подчерта Людмила Петкова и изрази увереност, че под експертното ръководството на Георги Димов ще се внесе спокойствие в администрацията и успешно ще се изпълняват както текущите, така и приоритетните дейности.

Министър Петкова подчерта, че двете приходни агенции ще работят в тясно сътрудничество и координация, за да се осигури своевременното внасяне в бюджета на всички дължими мита, данъци и задължителни осигурителни вноски.

 „Запознат съм с работата на Агенция „Митници“, заяви директорът Георги Димов и подчерта, че професионалният му път до този момент често го е свързвал с митническата дейност.

Новият директор на Агенция „Митници“ декларира, че ще работи за това преходът към единна приходна агенция да е спокоен и без сътресения, а министър Петкова отново увери, че в процеса на вливане на приходните администрации в една структура всички служители на НАП и Агенция „Митници“ ще запазят работните си места, като целта е да подобри и улесни тяхната координация в изпълнение на служебните им задължения.

  • 1
  • 2