Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (13.05.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 12.05.2022 г. до 8.00 часа на 13.05.2022 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2978

1300

1678

Лесово

1286

747

539

Калотина

1252

643

609

Кулата

2161

1161

1000

Дунав мост - Русе

2861

1355

1506

Дунав мост - Видин

733

392

341

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.