Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Гост-лектор от Агенция „Митници“ запозна студентите от Стопански факултет с хармонизацията в областта на акцизите

Директорът на дирекция „Акцизна дейност и методология“ в Агенция „Митници“ Светла Генова изнесе лекция пред студентите от магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  
Лекцията на тема „Акцизна политика“ се проведе на 11.05.2024 г. в рамките на обучението по дисциплината „Данъчна и митническа политика на ЕС“, част от специализирана магистърска програма.
Светла Генова представи изключително интересна и полезна за студентите презентация, засягаща темата за хармонизация в областта на акцизите. По време на лекцията бяха разгледани подробно видовете акцизни стоки и новите моменти при данъчното им облагане.
В детайли беше представена Хоризонтална директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз. В дискусията между лектора и студентите се акцентира на облагането с акциз на тютюн и тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, енергийни продукти и електрическа енергия.


Информацията е отразена и на интернет страницата на Софийски университет „Свети Климент Охридски“

  • 1
  • 2