Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (14.05.2024)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 13.05.2024 г. до 8.00 часа на 14.05.2024 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2927

1187

1740

Лесово

1457

784

673

Калотина

1346

585

761

Кулата

2541

1144

1397

Дунав мост - Русе

2862

1237

1625

Дунав мост - Видин

525

251

274

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.