Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Обработени товарни превозни средства (14.02.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 13.02.2020 г. до 8.00 часа на 14.02.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2215

1021

1194

Лесово

760

430

330

Калотина

1130

631

499

Кулата

2055

1013

1042

Дунав мост - Русе

2159

1023

1136

Дунав мост - Видин

476

258

218

*В справката са включени само основните ГКПП

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни автомобили.