Обработени товарни превозни средства (15.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 14.10.2021 г. до 8.00 часа на 15.10.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2627

1309

1318

Лесово

1137

646

491

Калотина

1391

730

661

Кулата

1983

1081

902

Дунав мост - Русе

2826

1133

1693

Дунав мост - Видин

653

365

288

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.