Обработени товарни превозни средства (16.01.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 15.01.2022 г. до 8.00 часа на 16.01.2022 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2 713

1 276

1 437

Лесово

1 242

701

541

Калотина

982

622

360

Кулата

1132

614

518

Дунав мост - Русе

2 102

970

1 132

Дунав мост - Видин

842

522

320

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.