Обработени товарни превозни средства (19.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 18.09.2021 г. до 8.00 часа на 19.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2577

1290

1287

Лесово

1151

646

505

Калотина

1221

602

619

Кулата

1118

590

528

Дунав мост - Русе

1746

778

968

Дунав мост - Видин

811

486

325

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.