Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (19.09.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 18.09.2023 г. до 8.00 часа на 19.09.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2812

1309

1503

Лесово

1363

844

519

Калотина

1349

640

709

Кулата

1887

713

1174

Дунав мост - Русе

2847

1328

1519

Дунав мост - Видин

605

250

355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.