Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (20.04.2024)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.
 


Обработени товарни превозни средства
от 8.00 часа на 19.04.2024г. до 8.00 часа на 20.04.2024г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2677

1210

1467

Лесово

1431

875

556

Калотина

1321

624

697

Кулата

2074

1571

503

Дунав мост - Русе

2604

1169

1435

Дунав мост - Видин

644

410

234

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува  от дружеството,управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.