Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (21.04.2024)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.


 
Обработени товарни превозни средства
от 8.00 часа на 20.04.2024г. до 8.00 часа на 21.04.2024г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2939

1277

1662

Лесово

1392

838

554

Калотина

1240

527

713

Кулата

1372

719

653

Дунав мост - Русе

2426

1121

1305

Дунав мост - Видин

637

366

271

 
*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.