Обработени товарни превозни средства (21.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 20.07.2021 г. до 8.00 часа на 21.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1586

787

799

Лесово

493

248

245

Калотина

1065

497

568

Кулата

2305

1136

1169

Дунав мост - Русе

2606

1228

1378

Дунав мост - Видин

553

264

289

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.