Обработени товарни превозни средства (21.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 20.10.2021 г. до 8.00 часа на 21.10.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2877

1376

1501

Лесово

1351

660

691

Калотина

1650

741

909

Кулата

2384

1092

1292

Дунав мост - Русе

2874

1421

1453

Дунав мост - Видин

623

398

225

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.