Обработени товарни превозни средства (22.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 21.09.2021 г. до 8.00 часа на 22.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2661

1287

1374

Лесово

1188

624

564

Калотина

1224

559

665

Кулата

2325

1060

1265

Дунав мост - Русе

2539

1214

1325

Дунав мост - Видин

499

304

195

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.