Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Недекларирани 249 880 евро установиха митнически служители на ГКПП Свищов – Ро-Ро Терминал

249 880 евро недекларирана валута установиха митническите служители на ГКПП Свищов – Ро-Ро Терминал. 
На 22.06.2022 г. около 16:00 ч. на пункта митнически служители спират за щателна митническа проверка товарен автомобил, пътуващ от Нидерландия за Турция. Водачът на превозното средство заявява, че превозва единствено личен багаж и няма нищо за деклариране. 
Митническите инспектори установяват наличието на банкноти – евро, в купюри с номинали от 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5, укрити на няколко места в конструктивни кухини на кабината на превозното средство. 
Водачът на товарния автомобил не е предоставил документи за откритата валута на обща стойност в размер на 249 880 евро, заради което му е съставен акт на основание чл. 18а, ал. 3 от Валутния закон.
 

  • 1