Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (25.02.2024)


Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.


 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 24.02.2024 г. до 8.00 часа на 25.02.2024 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

3092

1379

1713

Лесово

1537

858

679

Калотина

1481

727

754

Кулата

1150

617

533

Дунав мост - Русе

2276

1107

1169

Дунав мост - Видин

707

412

295

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.