Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Има достатъчно мощности и суровини за производство на спирт и дезинфектанти, сочи проучване сред производителите

Над 4 000 000 литра етилов спирт се съхранява в данъчните складове


Ръководството на Агенция „Митници“ проведе разговори с производители на етилов алкохол (спирт) и дезинфектанти с цел да се установят разполагаемите запаси от суровини и състоянието на производствените мощности. 
По време на разговорите икономическите оператори дадоха уверение, че разполагат с достатъчно суровини за производство при пълен капацитет.
Анализът на Агенция „Митници“ показва, че общият капацитет на регистрираните производствени мощности за етилов алкохол е над 300 000 лира средно дневно, а в данъчните складове под режим отложено плащане на акциз към момента се съхраняват над 4 000 000 литра етилов алкохол (етилов спирт), който може да се вложи в производството на медицински спирт и дезинфектанти.
Данните на Агенция „Митници“ се потвърждават и от разпространените публични позиции на някои компании, в които те подчертават, че могат да отговарят на повишеното търсене на спирт и дезинфектанти.


Информация за позициите на компаниите вижте тук, тук, тук, тук и тук