Обработени товарни превозни средства (25.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 24.11.2021 г. до 8.00 часа на 25.11.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2850

1333

1517

Лесово

1451

794

657

Калотина

1354

731

623

Кулата

2597

1255

1342

Дунав мост - Русе

2796

1141

1655

Дунав мост - Видин

664

325

339

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.