Обработени товарни превозни средства (26.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 25.07.2021 г. до 8.00 часа на 26.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1466

237

1229

Лесово

662

85

577

Калотина

820

619

201

Кулата

1445

297

1148

Дунав мост - Русе

1519

665

854

Дунав мост - Видин

339

233

106

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.