Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (26.11.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 25.11.2023 г. до 8.00 часа на 26.11.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

3005

1374

1631

Лесово

1440

765

675

Калотина

1247

608

639

Кулата

1127

675

452

Дунав мост - Русе

2525

1046

1479

Дунав мост - Видин

766

459

307

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

 

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.