Обработени товарни превозни средства (26.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 25.09.2021 г. до 8.00 часа на 26.09.2021 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2 496

1 165

1 331

Лесово

1 058

630

428

Калотина

1 431

669

762

Кулата

1 080

561

519

Дунав мост - Русе

1722

947

775

Дунав мост - Видин

694

466

228

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.