Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Около сто студенти и ученици се запознаха с възможностите за кариера в областта на митниците

Агенция „Митници“ взе участие в „Седмица на професията „икономист“, организирана от Кариерния център при Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  В дните от 25 до 28 март 2024 г. около сто младежи  - студенти от Стопанския факултет и завършващи гимназисти от различни столични гимназии, се запознаха с условията на работа в Агенция „Митници“, професионалните направления, които предлага институцията, както и възможностите за летни стажове през 2024 г.

 

Агенция „Митници“ участва в Програмата за студентски стажове в държавната администрация „Летни стажове 2024 г.“. Програмата осигурява краткосрочни стажове – от 5 до 20 работни дни, които се провеждат в периода юли – септември.

 

През това лято Агенция „Митници“ очаква 12 стажанта в Централно митническо управление и Митница София, които ще се запознаят с работата на различни звена от общата и специализираната администрация. Младежите могат да кандидатстват съгласно условията на програмата „Летни стажове 2024 г.“ , до 9 май.

 

  • 1
  • 2