Обработени товарни автомобили (24.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 23.09.2021 г. до 8.00 часа на 24.09.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2307

1007

1300

Лесово

877

526

351

Калотина

1139

493

646

Кулата

1961

998

963

Дунав мост - Русе

2582

1164

1418

Дунав мост - Видин

580

377

203

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.