Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Въпросник на Международната търговска камара и Световната митническа организация (СМО) относно зоните за свободна търговия (специални митнически зони), насочен към частния сектор

В резултат на икономическото развитие на държавите, зоните за свободна търговия (специални митнически зони) се разширяват, като това освен улесняване на търговията, води и до множество рискове по отношение на възникване на незаконна дейност.
Въвеждането на международните стандарти за противодействие на незаконната търговия са от ключово значение както за митническите администрации, така и за бизнеса.
Международната търговска камара и Световната митническа организация започнаха съвместно проучване, насочено към частния сектор. СМО ще анализира резултатите от поучването и ще идентифицира рисковите фактори.
Онлайн въпросникът е достъпен на следния електронен адрес: https://wco.checkboxonline.com/survey_fz.aspx и ще бъде активен до 31.08.2019г.
Всички заинтересовани бизнес оператори могат да попълнят въпросника, като въведат парола “survey”