Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

От 15.01.2024 г. за икономическите оператори ще е налична нова версия на МИСВ, надградена съгласно промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ

Нови версии на Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО), които отразяват промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ, ще са налични за използване от икономическите оператори от 15 януари 2024 година.

В тази връзка, от 10:00 часа на 14.01.2024 г. до 09:00 часа на 15.01.2024 г. Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО) няма да бъдат достъпни.

За работа с новите версии на МИСВ и ММЗУО икономическите оператори и техните служители ще използват съществуващите си профили за достъп без да е необходимо да заявяват нови профили, както и да извършват промени, относно изградената с АМ връзка “система-система” (S2S).