Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

16.02.2024 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти

16 Февруари 2024 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 Януари 2025 г.

Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е в рубриката Информация за бизнеса / Митническа дейност – подрубрика Суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси”. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.