Възможни са временни прекъсвания поради инсталация на нова версия на технологичната рамка на официалната интернет страница на Агенция "Митници"

Във връзка с дейности по инсталация на нова версия на технологичната рамка и миграция на съществуващите компоненти на порталите в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронните административни услуги (ЕПДЕАУ) на Държавна агенция „Електронно управление“, част от които е Интернет страницата на Агенция „Митници“, са възможни временни прекъсвания или грешки и/или непълноти по визуализацията на съдържание. Дейностите са планирани да приключат до 15.04.2020 г и не засягат други системи на Агенция "Митници".