Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Проучване във връзка с консултацията относно средата за обслужване на едно гише за митниците - краен срок - 16 януари 2019 г.

Генерална Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия проучва възможностите за реализиране на инициативата за „Обслужването на едно гише за митници“.

 

„Обслужването на едно гише“ ще даде възможност на страните, които участват в търговията и транспорта, да подават стандартизирана информация и документи в една единствена входна точка с цел да бъдат изпълнени всички формалности във връзка с движението на стоки през границите на ЕС.

 

Информация относно инициативата за обслужване на едно гише може да се види на  уебсайта на Генерална Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия, тук.

 

Консултацията е насочена към процедурите, свързани с нормативните изисквания на митническите и други органи (органи в областта на здравеопазването, селското стопанство, околната среда, рибарството и други), които трябва да бъдат изпълнени с цел оформяне на стоките, които преминават през границите на ЕС

 

Целта на консултацията e да се събере информация относно мненията на предприятия, физически лица и други заинтересовани страни относно формалностите във връзка с движението на стоки през границите на ЕС. Тя е част от проучване на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия, което има за цел да предостави данни за евентуална нова инициатива за разработване на интегрирана и съгласувана електронна среда за обслужване на едно гише за митниците.

 

Вашето мнение и позиция може да споделите, като попълните публикуваният въпросник на следния адрес попълване на въпросника.