ГКПП Кардам: От 09:00 ч. до 13:00 ч. на 24.11.2019 г. модул ПТРР ще работи в авариен режим поради монтажни дейности по електрическата мрежа

На 24.11.2019 г. за периода от 09:00 ч. до 13:00 ч. на ГКПП Кардам е обявена неработоспособност на модул „Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) на Е-портала на Агенция „Митници“, поради спиране на електрозахранването за монтажни дейности. За посочения период и до приключване на монтажните дейности, обработката на пътни превозни средства ще става по аварийна процедура. Препоръчително е ползването на алтернативни пунктове - ГКПП Дуранкулак и ГКПП Силистра, освен за тези товарни превозни средства, които са заявили получаване на резервации на ГКПП Кардам.
В резултат от монтажните работи ще се гарантира постоянно електрическо захранване на пункта в автоматичен режим на работа от две алтернативни линии. Осигурява се възможност за автоматично превключване на електрозахранването на пункта от два независими източника, което досега бe възможно само ръчно и от специализирани екипи. Така се осигурява максимална степен  на непрекъсваемост на работата на пункта, който е осигурен и с трети автономен източник -  електрогенератор.