Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

BREXIT: От 08:00 (CET) на 28.12.2020 г. до 12:00 (CET) на 01.01.2021 г. ще бъде преустановено репликирането на издадените в този период от държавите членки ЕОРИ номера към централното приложение

Във връзка с планирани дейности от Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) на Европейската комисия относно BREXIT, в периода от 08:00 (CET) на 28.12.2020 г. до 12:00 (CET) на 01.01.2021 г. ще бъде преустановено репликирането на издадените в този период от държавите членки ЕОРИ номера към централното приложение на ЕОРИ (на ЕК).

В този смисъл няма да бъде възможно подаването на митнически декларации (МД) към информационните системи на Агенция „Митници“, съдържащи ЕОРИ номер, издаден в цитирания период от друга държава членка.

Без затруднения ще продължи подаването на МД в информационните системи на Агенция „Митници“ с ЕОРИ номера, издадени в посочения период от националната система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (ЕОРИ).

Моля икономическите оператори да съобразят планирането на своята дейност предвид предоставената информация.

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: http://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.